Asofia

Curaçao

29th place

11312 points


Awards


Hint 5

hints

Hint for web4

-1


Hint 345

hints

Hint for 不要离开我

-50


Solves

Challenge Category Value Time
web7 WEB 3
web签到题 WEB 1
web2 WEB 3
web3 WEB 3
web4 WEB 3
web5 WEB 3
web6 WEB 3
web1 WEB入门.信息搜集 10
web2 WEB入门.信息搜集 10
web8 WEB 4
web3 WEB入门.信息搜集 10
web4 WEB入门.信息搜集 10
web5 WEB入门.信息搜集 10
web6 WEB入门.信息搜集 10
web7 WEB入门.信息搜集 10
web8 WEB入门.信息搜集 10
web9 WEB入门.信息搜集 10
web10 WEB入门.信息搜集 10
web12 WEB入门.信息搜集 10
web13 WEB入门.信息搜集 10
web14 WEB入门.信息搜集 10
web15 WEB入门.信息搜集 10
web16 WEB入门.信息搜集 10
web11 WEB入门.信息搜集 10
web17 WEB入门.信息搜集 10
web18 WEB入门.信息搜集 10
web19 WEB入门.信息搜集 10
web20 WEB入门.信息搜集 10
web21 WEB入门.爆破 10
web23 WEB入门.爆破 10
web24 WEB入门.爆破 10
web26 WEB入门.爆破 10
web27 WEB入门.爆破 10
web28 WEB入门.爆破 10
web29 WEB入门.命令执行 10
web30 WEB入门.命令执行 10
web31 WEB入门.命令执行 10
web32 WEB入门.命令执行 10
web33 WEB入门.命令执行 10
web34 WEB入门.命令执行 10
web35 WEB入门.命令执行 10
web36 WEB入门.命令执行 10
web37 WEB入门.命令执行 10
web38 WEB入门.命令执行 10
web39 WEB入门.命令执行 10
web40 WEB入门.命令执行 10
web42 WEB入门.命令执行 10
web43 WEB入门.命令执行 10
web44 WEB入门.命令执行 10
web45 WEB入门.命令执行 10
web46 WEB入门.命令执行 10
web47 WEB入门.命令执行 10
web48 WEB入门.命令执行 10
web49 WEB入门.命令执行 10
web50 WEB入门.命令执行 10
web51 WEB入门.命令执行 10
web52 WEB入门.命令执行 10
web53 WEB入门.命令执行 10
web54 WEB入门.命令执行 10
web55 WEB入门.命令执行 10
web58 WEB入门.命令执行 10
web59 WEB入门.命令执行 10
web60 WEB入门.命令执行 10
web61 WEB入门.命令执行 10
web62 WEB入门.命令执行 10
web63 WEB入门.命令执行 10
web64 WEB入门.命令执行 10
web65 WEB入门.命令执行 10
web66 WEB入门.命令执行 10
web67 WEB入门.命令执行 10
web68 WEB入门.命令执行 10
web69 WEB入门.命令执行 10
web70 WEB入门.命令执行 10
web71 WEB入门.命令执行 10
web73 WEB入门.命令执行 10
web74 WEB入门.命令执行 10
web78 WEB入门.文件包含 10
web79 WEB入门.文件包含 10
web80 WEB入门.文件包含 10
web81 WEB入门.文件包含 10
web82 WEB入门.文件包含 10
web83 WEB入门.文件包含 10
web84 WEB入门.文件包含 10
web85 WEB入门.文件包含 10
web86 WEB入门.文件包含 10
web87 WEB入门.文件包含 10
web88 WEB入门.文件包含 10
web89 WEB入门.php特性 10
web90 WEB入门.php特性 10
web91 WEB入门.php特性 10
web92 WEB入门.php特性 10
web93 WEB入门.php特性 10
web94 WEB入门.php特性 10
web95 WEB入门.php特性 10
web96 WEB入门.php特性 10
web97 WEB入门.php特性 10
web98 WEB入门.php特性 10
web99 WEB入门.php特性 10
web102 WEB入门.php特性 10
web100 WEB入门.php特性 10
web103 WEB入门.php特性 10
web104 WEB入门.php特性 10
web105 WEB入门.php特性 10
web106 WEB入门.php特性 10
web107 WEB入门.php特性 10
web108 WEB入门.php特性 10
web109 WEB入门.php特性 10
web110 WEB入门.php特性 10
web111 WEB入门.php特性 10
web112 WEB入门.php特性 10
web113 WEB入门.php特性 10
web114 WEB入门.php特性 10
web115 WEB入门.php特性 10
web123 WEB入门.php特性 10
web125 WEB入门.php特性 10
web126 WEB入门.php特性 10
web127 WEB入门.php特性 10
web129 WEB入门.php特性 10
web130 WEB入门.php特性 10
web131 WEB入门.php特性 10
web128 WEB入门.php特性 10
web132 WEB入门.php特性 10
web133 WEB入门.php特性 10
web134 WEB入门.php特性 10
web135 WEB入门.php特性 10
web136 WEB入门.php特性 10
web137 WEB入门.php特性 10
web138 WEB入门.php特性 10
web140 WEB入门.php特性 10
web142 WEB入门.php特性 10
web171 WEB入门.sql注入 10
web172 WEB入门.sql注入 10
web173 WEB入门.sql注入 10
web174 WEB入门.sql注入 10
web175 WEB入门.sql注入 10
web176 WEB入门.sql注入 10
web177 WEB入门.sql注入 10
web178 WEB入门.sql注入 10
web179 WEB入门.sql注入 10
web180 WEB入门.sql注入 10
web181 WEB入门.sql注入 10
web182 WEB入门.sql注入 10
web183 WEB入门.sql注入 10
web186 WEB入门.sql注入 10
web185 WEB入门.sql注入 10
web184 WEB入门.sql注入 10
web187 WEB入门.sql注入 10
web188 WEB入门.sql注入 10
web189 WEB入门.sql注入 10
web190 WEB入门.sql注入 10
web191 WEB入门.sql注入 10
web192 WEB入门.sql注入 10
web193 WEB入门.sql注入 10
web194 WEB入门.sql注入 10
web195 WEB入门.sql注入 10
web196 WEB入门.sql注入 10
web197 WEB入门.sql注入 10
web198 WEB入门.sql注入 10
web199 WEB入门.sql注入 10
web200 WEB入门.sql注入 10
web214 WEB入门.sql注入 10
web215 WEB入门.sql注入 10
web216 WEB入门.sql注入 10
web221 WEB入门.sql注入 10
web225 WEB入门.sql注入 10
web226 WEB入门.sql注入 10
web228 WEB入门.sql注入 10
web229 WEB入门.sql注入 10
web230 WEB入门.sql注入 10
web231 WEB入门.sql注入 10
web232 WEB入门.sql注入 10
web233 WEB入门.sql注入 10
web222 WEB入门.sql注入 10
web223 WEB入门.sql注入 10
web234 WEB入门.sql注入 10
web235 WEB入门.sql注入 10
web236 WEB入门.sql注入 10
web237 WEB入门.sql注入 10
web238 WEB入门.sql注入 10
web239 WEB入门.sql注入 10
web240 WEB入门.sql注入 10
web241 WEB入门.sql注入 10
web244 WEB入门.sql注入 10
web245 WEB入门.sql注入 10
红包题 耗子尾汁 WEB 100
web246 WEB入门.sql注入 10
web247 WEB入门.sql注入 10
web249 WEB入门.sql注入 10
web251 WEB入门.sql注入 10
web252 WEB入门.sql注入 10
签到_观己 WEB.WEB AK赛 100
web1_观字 WEB.WEB AK赛 100
web2_观星 WEB.WEB AK赛 100
web250 WEB入门.sql注入 10
web253 WEB入门.sql注入 10
web351 WEB入门.SSRF 10
web352 WEB入门.SSRF 10
web353 WEB入门.SSRF 10
web354 WEB入门.SSRF 10
web357 WEB入门.SSRF 10
web358 WEB入门.SSRF 10
web355 WEB入门.SSRF 10
web356 WEB入门.SSRF 10
web151 WEB入门.文件上传 10
web152 WEB入门.文件上传 10
web359 WEB入门.SSRF 10
web153 WEB入门.文件上传 10
web154 WEB入门.文件上传 10
web155 WEB入门.文件上传 10
web156 WEB入门.文件上传 10
web157 WEB入门.文件上传 10
web158 WEB入门.文件上传 10
web159 WEB入门.文件上传 10
web160 WEB入门.文件上传 10
web170 WEB入门.文件上传 10
web517 WEB入门.sqli-labs 10
web518 WEB入门.sqli-labs 10
web519 WEB入门.sqli-labs 10
web520 WEB入门.sqli-labs 10
web521 WEB入门.sqli-labs 10
web522 WEB入门.sqli-labs 10
web524 WEB入门.sqli-labs 10
web525 WEB入门.sqli-labs 10
web526 WEB入门.sqli-labs 10
web527 WEB入门.sqli-labs 10
web528 WEB入门.sqli-labs 10
web529 WEB入门.sqli-labs 10
web530 WEB入门.sqli-labs 10
web531 WEB入门.sqli-labs 10
web532 WEB入门.sqli-labs 10
web533 WEB入门.sqli-labs 10
web534 WEB入门.sqli-labs 10
web535 WEB入门.sqli-labs 10
web536 WEB入门.sqli-labs 10
web537 WEB入门.sqli-labs 10
web538 WEB入门.sqli-labs 10
web539 WEB入门.sqli-labs 10
web540 WEB入门.sqli-labs 10
web541 WEB入门.sqli-labs 10
web542 WEB入门.sqli-labs 10
web543 WEB入门.sqli-labs 10
web544 WEB入门.sqli-labs 10
web545 WEB入门.sqli-labs 10
web546 WEB入门.sqli-labs 10
web547 WEB入门.sqli-labs 10
web548 WEB入门.sqli-labs 10
web549 WEB入门.sqli-labs 10
web550 WEB入门.sqli-labs 10
web551 WEB入门.sqli-labs 10
web552 WEB入门.sqli-labs 10
web553 WEB入门.sqli-labs 10
web554 WEB入门.sqli-labs 10
web555 WEB入门.sqli-labs 10
web556 WEB入门.sqli-labs 10
web557 WEB入门.sqli-labs 10
web558 WEB入门.sqli-labs 10
web559 WEB入门.sqli-labs 10
web560 WEB入门.sqli-labs 10
web561 WEB入门.sqli-labs 10
web562 WEB入门.sqli-labs 10
web563 WEB入门.sqli-labs 10
web564 WEB入门.sqli-labs 10
web565 WEB入门.sqli-labs 10
web566 WEB入门.sqli-labs 10
web567 WEB入门.sqli-labs 10
web568 WEB入门.sqli-labs 10
web523 WEB入门.sqli-labs 10
web242 WEB入门.sql注入 10
web373 WEB入门.XXE 10
web374 WEB入门.XXE 10
web375 WEB入门.XXE 10
web376 WEB入门.XXE 10
web377 WEB入门.XXE 10
web4_观心 WEB.WEB AK赛 100
web3_观图 WEB.WEB AK赛 100
web378 WEB入门.XXE 10
web254 WEB入门.反序列化 10
web255 WEB入门.反序列化 10
web256 WEB入门.反序列化 10
web257 WEB入门.反序列化 10
web260 WEB入门.反序列化 10
web258 WEB入门.反序列化 10
web262 WEB入门.反序列化 10
Ez_Mysqli WEB.渔人杯 100
神仙姐姐 WEB.渔人杯 10
WEB.渔人杯 100
阿拉丁 WEB.渔人杯 100
飘啊飘 WEB.渔人杯 100
web263 WEB入门.反序列化 10
web264 WEB入门.反序列化 10
web265 WEB入门.反序列化 10
web266 WEB入门.反序列化 10
web201 WEB入门.sql注入 10
web202 WEB入门.sql注入 10
web203 WEB入门.sql注入 10
web204 WEB入门.sql注入 10
web205 WEB入门.sql注入 10
web206 WEB入门.sql注入 10
【nl】难了 WEB 100
红包题第九弹 WEB 100
web259 WEB入门.反序列化 10
easy_unserialize WEB.大牛杯 100
萌新记忆 WEB.萌新赛 100
web275 WEB入门.反序列化 10
新手上路 网络迷踪 100
初学乍练 网络迷踪 100
初学再练 网络迷踪 100
现拉现吃 网络迷踪 100
初窥门径 网络迷踪 100
狗哥去哪 网络迷踪 100
国足加油 网络迷踪 100
山外有山 网络迷踪 100
致我超吧 网络迷踪 100
密集恐惧 网络迷踪 100
哐啷哐啷 网络迷踪 100
目之所及 网络迷踪 100
迷惑行为大赏之盲注 WEB.F5杯 100
爆破不了 网络迷踪 100
这里有轨 网络迷踪 100
eazy-unserialize WEB.F5杯 100
eazy-unserialize-revenge WEB.F5杯 100
Web逃离计划 WEB.F5杯 100
web640 WEB入门.终极考核 10
web641 WEB入门.终极考核 10
鲶鱼之谜 网络迷踪 100
你的名字 网络迷踪 100
窗外风景 网络迷踪 100
来点福利 网络迷踪 100
噶即正义 网络迷踪 100
初学又练 网络迷踪 100
忍者神龟 网络迷踪 100
速来安可 网络迷踪 100
都可以社 网络迷踪 100
web276 WEB入门.反序列化 10
我惹你温 网络迷踪 100
spaceman WEB.大吉大利杯 100
baby_captcha WEB.baby杯 100
baby_php WEB.baby杯 100
严查外挂 网络迷踪 100
狗搁哪呢 网络迷踪 100
给你拷上 网络迷踪 100
web361 WEB入门.SSTI 10
web362 WEB入门.SSTI 10
web363 WEB入门.SSTI 10
web364 WEB入门.SSTI 10
web365 WEB入门.SSTI 10
web366 WEB入门.SSTI 10
web367 WEB入门.SSTI 10
web368 WEB入门.SSTI 10
光说不练 网络迷踪 100
web369 WEB入门.SSTI 10
web1_此夜圆 WEB.月饼杯 10
web3_莫负婵娟 WEB.月饼杯 10
web370 WEB入门.SSTI 10
web301 WEB入门.代码审计 10
web486 WEB入门.中期测评 10
web487 WEB入门.中期测评 10
web380 WEB入门.黑盒测试 10
web302 WEB入门.代码审计 10
web303 WEB入门.代码审计 10
web304 WEB入门.代码审计 10
幸福小镇 网络迷踪.月饼杯II 100
抬头看看 网络迷踪.月饼杯II 100
web签到 WEB.月饼杯II 100
web305 WEB入门.代码审计 10
PS打卡第一天 网络迷踪.月饼杯II 100
以卵击石 网络迷踪.月饼杯II 100
套套去哪儿 网络迷踪.月饼杯II 100
web306 WEB入门.代码审计 10
web307 WEB入门.代码审计 10
耳熟能详 网络迷踪 100
我在哪呢 网络迷踪 100
童年回忆 网络迷踪 100
web308 WEB入门.代码审计 10
传统小吃 网络迷踪 100
宇宙大战 网络迷踪 100
食堂轶闻 网络迷踪 100
web309 WEB入门.代码审计 10
菜瞎双眼 网络迷踪 100
web310 WEB入门.代码审计 10
web488 WEB入门.中期测评 10
web489 WEB入门.中期测评 10
web490 WEB入门.中期测评 10
web491 WEB入门.中期测评 10
web492 WEB入门.中期测评 10
web493 WEB入门.中期测评 10
web494 WEB入门.中期测评 10
web495 WEB入门.中期测评 10
web496 WEB入门.中期测评 10
web497 WEB入门.中期测评 10
红包一 WEB 100
web499 WEB入门.中期测评 10
web500 WEB入门.中期测评 10
web501 WEB入门.中期测评 10
web502 WEB入门.中期测评 10
web503 WEB入门.中期测评 10
web505 WEB入门.中期测评 10
红包七 网络迷踪 100
web506 WEB入门.中期测评 10
web507 WEB入门.中期测评 10
web508 WEB入门.中期测评 10
web509 WEB入门.中期测评 10
web510 WEB入门.中期测评 10
web279 WEB入门.java 10
web345 WEB入门.jwt 10
web346 WEB入门.jwt 10
web347 WEB入门.jwt 10
web348 WEB入门.jwt 10
web334 WEB入门.nodejs 10
web335 WEB入门.nodejs 10
web336 WEB入门.nodejs 10
web337 WEB入门.nodejs 10
web338 WEB入门.nodejs 10
web339 WEB入门.nodejs 10
web340 WEB入门.nodejs 10
古城豪庭 网络迷踪 100
web341 WEB入门.nodejs 10
web515 WEB入门.中期测评 10
web516 WEB入门.中期测评 10
web381 WEB入门.黑盒测试 10
web382 WEB入门.黑盒测试 10
web383 WEB入门.黑盒测试 10
web384 WEB入门.黑盒测试 10
web385 WEB入门.黑盒测试 10
web349 WEB入门.jwt 10
web350 WEB入门.jwt 10
web360 WEB入门.SSRF 10
web498 WEB入门.中期测评 10
web396 WEB入门.其他 10
web397 WEB入门.其他 10
web398 WEB入门.其他 10
web399 WEB入门.其他 10
web400 WEB入门.其他 10
web401 WEB入门.其他 10
web402 WEB入门.其他 10
见字如面 网络迷踪.月饼杯II 100
web403 WEB入门.其他 10
web406 WEB入门.其他 10
web407 WEB入门.其他 10
web408 WEB入门.其他 10
web409 WEB入门.其他 10
web410 WEB入门.其他 10
web411 WEB入门.其他 10
web412 WEB入门.其他 10
web413 WEB入门.其他 10
web414 WEB入门.其他 10
web415 WEB入门.其他 10
web416 WEB入门.其他 10
web417 WEB入门.其他 10
web418 WEB入门.其他 10
web419 WEB入门.其他 10
web420 WEB入门.其他 10
web569 WEB入门.thinkphp专题 10
web570 WEB入门.thinkphp专题 10
web571 WEB入门.thinkphp专题 10
web572 WEB入门.thinkphp专题 10
web573 WEB入门.thinkphp专题 10
web574 WEB入门.thinkphp专题 10
三秦套餐 网络迷踪 100
来此给丝 网络迷踪 100
群欺出狱 网络迷踪 100
英语阅读 网络迷踪.击剑杯 100
小城美食 网络迷踪.击剑杯 100
安装Arch 网络迷踪.击剑杯 100
进群得码 MISC.击剑杯 100
这是哪里 网络迷踪.击剑杯 100
卡鲁铁盒 网络迷踪.击剑杯 100